Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Thế Giới Kì Diệu Của Gumball

Yêu thích

Thế Giới Kì Diệu Của Gumball

Thời gian chiếu: 17:00 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Gumball là câu chuyện về một gia đình bình thường sống trong một thành phố có nhiều điều kì lạ. Trung tâm của gia đình này là Gumball, chú mèo xanh lạc quan, có khả năng lường trước mọi rủi ro. Dù nhìn bên ngoài, họ có vẻ khác thường nhưng trong con người họ giống tất cả chúng ta.