Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Báo Thù

Yêu thích

Báo Thù

Thời gian chiếu: 07:15 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Một người dạy lái xe tải hoạt đồng ngầm để tìm ra những kẻ buôn lậu thuốc phiện và vũ khí ở Nam Mỹ lại bị săn đuổi sau khi một tên trùm thuốc phiện bị tổn hại đã thề sẽ trả thù. Để cứu gia đình, anh xóa sạch thông tin và họ lên đường chạy trốn.