Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Chú Hề

Yêu thích

Chú Hề

Thời gian chiếu: 09:20 13/06/2019 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Benjamin đóng vai chú hề biểu diễn cùng bố trong gánh xiếc ở Brazil. Tuy nhiên, cậu lại không chắc chắn về năng lực bản thân và gốc gác của mình. Và trên hành trình tìm kiếm sự thật về cuộc đời mình, cậu đã gặp những con người tốt bụng...