Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Cú Ngã

Yêu thích

Cú Ngã

Thời gian chiếu: 19:20 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Năm 1969, tại một trường nữ sinh khắc nghiệt ở Anh, cô bé Abbie đáng yêu và cô bé Lydia hay gây rối chơi với nhau rất thân. Khi chứng bệnh ngất xỉu bùng phát, và Abbie qua đời trong một lần lên cơn, Lydia vận động trường điều tra và phát hiện ra bí mật đen tối của chính gia đình mình.