Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Cuộc Chiến Khuy Cúc

Yêu thích

Cuộc Chiến Khuy Cúc

Thời gian chiếu: 07:50 12/07/2018 Thời lượng dự kiến: 110 phút

Năm 1960, ở miền nam nước Pháp, một ban nhạc gồm các cậu bé khiêu chiến với đối thủ ở làng bên. Đây là truyền thống có từ lâu đời. Nhưng làm sao giữ bí mật với bố mẹ khi chúng trở về nhà với quần áo rách và những chiếc khuy cúc bị mất?