Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Cuộc Phiêu Lưu Ở Lapland

Yêu thích

Cuộc Phiêu Lưu Ở Lapland

Thời gian chiếu: 09:05 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Janne là kẻ vô dụng sống nhờ trợ cấp. Người yêu của anh đưa tiền cho anh để mua một cái tivi nhưng anh không mua được. Cô người yêu bèn đưa ra tối hậu thư, nếu tối hôm đó anh không tìm được tivi thì cô sẽ bỏ đi. Và anh cùng bạn bè của mình đã phải chạy đua để mua được cái tivi đó.