Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Danh Sách Tử Vong

Yêu thích

Danh Sách Tử Vong

Thời gian chiếu: 14:25 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Một cựu cảnh sát nhận được thư nặc danh gồm danh sách những người liên quan đến án mạng của bố mẹ anh từ 25 năm trước. Khi người đầu tiên trong danh sách chết, anh trở thành nghi phạm và điều tra cùng người anh làm thám tử để rửa sạch thanh sanh, họ cùng nhau lật tẩy sự thật đen tối.