Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Luật Của Julien

Yêu thích

Luật Của Julien

Thời gian chiếu: 11:05 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Trong bộ phim giật gân của năm 2017 này, luật sư nổi tiếng Julien, bào chữa cho người anh nuôi, Cyril, bị kết tội giết tình nhân. Một loạt biến cố xuất hiện, khiến cho Julien bị kết tội thay cho Cyril.