Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Người Câm

Yêu thích

Người Câm

Thời gian chiếu: 10:00 12/01/2019 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Sau cuộc điều tra ngắn, cảnh sát kết luận phát súng suýt giết thẩm phán Constantino là đạn lạc. Nhưng ông dám chắc có kẻ nhằm vào mình và đang sắp phá vỡ các quy định mà ông đã thề sẽ giữ gìn.