Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Quyền Được Ly Hôn, Phiên Tòa Dành Cho Vivian Amsalem

Yêu thích

Quyền Được Ly Hôn, Phiên Tòa Dành Cho Vivian Amsalem

Thời gian chiếu: 08:05 15/06/2018 Thời lượng dự kiến: 130 phút

Bộ phim cảm động về cuộc đấu tranh suốt 5 năm của người phụ nữ muốn giành quyền li dị chồng do cơ quan hành pháp duy nhất ở Israel có thẩm quyền làm việc đó, tòa Rabinical. Khi chồng cô kiên quyết giữ vững lập trường, cô buộc phải kiện ra tòa.