Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Thế Giới Bao La

Yêu thích

Thế Giới Bao La

Thời gian chiếu: 07:40 09/11/2018 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Hai đứa trẻ mồ côi Ali và Zuhal thân thiết như anh em ruột. Khi Ali đến tuổi trưởng thành và chuyển ra khỏi trại mồ côi, Zuhal bị gửi đến nhà nuôi dưỡng và bị ép lấy người cha. Để cứu cô gái, Ali đâm gia đình này và cùng cô chạy trốn vào rừng...