Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Tình Yêu Chơi Vơi

Yêu thích

Tình Yêu Chơi Vơi

Thời gian chiếu: 08:25 14/08/2017 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Công việc của Yann là kiểm tra các phi công trong điều kiện khắc nghiệt trên chuyến bay giả định. Nhưng anh có một bí mật đen tối là nỗi sợ độ cao. Nỗi sợ đã khiến anh đánh mất tình yêu của đời mình. Giờ anh phải đối mặt với nó hoặc để nó hủy hoại mình.