Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Vụ Án Mạng Ở Avignon

Yêu thích

Vụ Án Mạng Ở Avignon

Thời gian chiếu: 18:30 10/08/2018 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Một bộ xương nữ được tìm thấy trong căn hầm bí mật của tư viện. Hóa ra đó là người bạn thân thời thơ ấu của cảnh sát trưởng Avignon là Laurence Ravel. Khi thi thể thứ hai, là bạn cấp 3 của nạn nhân nữ cũng được phát hiện. Laurence và cả đội phải tìm ra mối liên hệ.