Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Vụ Án Mạng Ở Collioure

Yêu thích

Vụ Án Mạng Ở Collioure

Thời gian chiếu: 21:00 16/04/2018 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Một đêm nọ, họ phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ bị cho vào trong một cái thùng và lăn xuống núi. Vụ này gợi nhớ lại huyền thoại về hội Paracols giết phù thủy bằng cách cho vào thùng gỗ chứa đinh và thủy tinh rồi lăn xuống núi. Nghi phạm chính là chồng của nạn nhân. Nhưng mọi chuyện phức tạp hơn nhiều.