Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Vụ Án Mạng Ở Somme

Yêu thích

Vụ Án Mạng Ở Somme

Thời gian chiếu: 22:00 11/01/2019 Thời lượng dự kiến: 110 phút

Thi thể của một người đàn ông vô gia cư được phát hiện trên một đụn cát ở vịnh Somme. Lưng ông ta có vết thương do đạn bắn. Debac đứng đầu cuộc điều tra, với sự hỗ trợ của công sự mới, nhưng người này lại có cách làm việc không chính thống khiến cho cuộc điều tra gặp khó khăn.