Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Ấn Độ Du Ký (Tập 1)

Yêu thích

Ấn Độ Du Ký (Tập 1)

Thời gian chiếu: 15:10 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Chương trình kể lại hành trình đầy kỳ thú của một đôi bạn trẻ: di chuyển liên tục qua 29 bang và 7 lãnh thổ liên bang của Ấn Độ, để tìm hiểu về văn hoá và lịch sử của đất nước này trong thời kỳ hiện đại.