Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Chào Mừng Đến…

Yêu thích

Chào Mừng Đến…

Thời gian chiếu: 06:07 14/06/2018 Thời lượng dự kiến: 47 phút

Hàng thế kỷ nay, nhiều nước đã phát triển các môn thể thao và môn võ truyền thống của riêng mình, nhưng có những môn rất ít người biết đến. Hãy cùng tìm hiểu về các môn thể thao và võ thuật truyền thống của các quốc gia châu Á.