Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản (Phần 1 - Tập 7)

Yêu thích

Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản (Phần 1 - Tập 7)

Thời gian chiếu: 21:25 11/01/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản là hành trình đi khắp các thành phố tại Nhật Bản bằng một trong các phương tiện phổ biến nhất của đất nước này - tàu hoả. Cùng học hỏi cách đi lại tiết kiệm, nhiều kinh nghiệm du lịch hữu ích và khám phá xứ sở Mặt trời mọc qua từng bước chân của người dẫn chương tình nổi tiếng - Henry Golding.