Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 4)

Yêu thích

Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 4)

Thời gian chiếu: 04:30 13/07/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Học viện Không quân của Ấn Độ là nơi tạo ra những con người can đảm nhất. Để trở thành các sĩ quan, những học viên non trẻ phải trải qua 74 tuần huấn luyện gian khổ. Chương trình sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về "lò luyện binh" đầy khắc nghiệt này.