Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Lính Tàu Ngầm Ấn Độ (Tập 3)

Yêu thích

Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Lính Tàu Ngầm Ấn Độ (Tập 3)

Thời gian chiếu: 07:40 13/06/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Trong chuỗi ngày ở đây, mỗi bài kiểm tra sẽ là một cơ hội sống còn của các học viên. Họ phải vượt qua nỗi sợ lớn nhất của bản thân, đối mặt với các điểm yếu và chứng tỏ mình có đủ khả năng để trở thành một người lính tàu ngầm.