Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Hành Trình Đến Thế Giới Kung Fu

Yêu thích

Hành Trình Đến Thế Giới Kung Fu

Thời gian chiếu: 08:28 15/06/2018 Thời lượng dự kiến: 47 phút

Chương trình là chuyến phiêu lưu kỳ thú để khám phá giá trị đích thực của võ thuật. Ta sẽ được đến những địa danh hấp dẫn, trò chuyện với các võ sư nổi tiếng và khám phá nguồn gốc sâu xa của võ thuật cũng như tác động của nó tới văn hóa Trung Hoa.