Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Hành Trình Himalaya

Yêu thích

Hành Trình Himalaya

Thời gian chiếu: 07:41 15/06/2018 Thời lượng dự kiến: 47 phút

Nhà thám hiểm sông Nile, Levison Wood, tham gia thử thách mới: đi bộ dọc dãy núi cao nhất thế giới từ Afghanistan đến Butan.