Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Hành Trình Tới Mecca

Yêu thích

Hành Trình Tới Mecca

Thời gian chiếu: 07:41 12/07/2018 Thời lượng dự kiến: 47 phút

Ibn Battutah, 21 tuổi, sinh viên khoa luật, một lữ khách vĩ đại đã làm nên lịch sử với hành trình đơn độc từ Tangiers đến Mecca bắt đầu vào năm 1325, và trở về Ma rốc 30 năm sau.