Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông (Tập 3)

Yêu thích

Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông (Tập 3)

Thời gian chiếu: 21:00 10/08/2018 Thời lượng dự kiến: 47 phút

Lưu vực sông Mê Kông là 1 trong những khu vực có hệ sinh thái đa dạng nhất thế giới, nhưng nơi đây ẩn chứa vô vàn bí mật về các loài động thực vật hiếm lạ và độc đáo.