Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Thar: Đại Sa Mạc Của Ấn Độ (Tập 1)

Yêu thích

Thar: Đại Sa Mạc Của Ấn Độ (Tập 1)

Thời gian chiếu: 03:40 13/07/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Người ta gọi sa mạc Thar là "Sa mạc Ấn Độ Vĩ Đại" - một vùng đất khô cằn rộng lớn nằm ở phía Tây Bắc của tiểu lục địa Ấn Độ. Thar có diện tích 200.000 km2 và tạo thành một ranh giới lãnh thổ tự nhiên giữa Ấn Độ với Pakistan. Đây là sa mạc lớn thứ 17 trên thế giới và sa mạc cận nhiệt đới lớn thứ 9 trên thế giới. Nhưng liệu Thar có chỉ "vĩ đại" dựa trên diện tích khổng lồ của nó? Lời giải đáp có trong chương trình khám phá vùng đất nhiều bí ẩn này.