Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Bậc Thầy Về Vũ Khí (Tập 2)

Yêu thích

Bậc Thầy Về Vũ Khí (Tập 2)

Thời gian chiếu: 20:05 16/04/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Những thợ rèn vũ khí hàng đầu kết hợp với nhau cùng nỗ lực tạo ra những vũ khí nguy hiểm bậc nhất, từ những cây gỗ và thanh thép thô. Bằng cách thử nghiệm vũ khí, 3 vị giám khảo sẽ chọn ra người chiến thắng - nghệ nhân tạo ra được loại vũ khí tinh tế, sắc bén nhất.