Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Giết Người Vì Tình Nhân (Phần 3)

Yêu thích

Giết Người Vì Tình Nhân (Phần 3)

Thời gian chiếu: 23:45 13/06/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình hé mở những vụ án bi thảm và đáng suy ngẫm khi tình yêu và nhục dục dẫn đến hành động giết người tàn nhẫn. Đây không phải là những câu chuyện tình kết thúc có hậu.