Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Nhanh Và Ồn Ào (Phần 4 - Tập 7)

Yêu thích

Nhanh Và Ồn Ào (Phần 4 - Tập 7)

Thời gian chiếu: 11:35 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Trong chương trình, Richard và Aaron đi tìm những chiếc xe đã xuống cấp rồi khôi phục chúng để bán kiếm lời với sự giúp đỡ của đồng đội ở Gas Monkey. Cùng với đó là những tình huống vừa thực tế vừa hài hước trong cuộc sống của họ.