Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Nhanh Và Ồn Ào (Tập 5)

Yêu thích

Nhanh Và Ồn Ào (Tập 5)

Thời gian chiếu: 19:10 16/04/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Trong chương trình, Richard và Aaron đi tìm những chiếc xe đã xuống cấp rồi khôi phục chúng để bán kiếm lời với sự giúp đỡ của đồng đội ở Gas Monkey. Cùng với đó là những tình huống vừa thực tế vừa hài hước trong cuộc sống của họ.