Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Những Người Alaska Cuối Cùng (Tập 5)

Yêu thích

Những Người Alaska Cuối Cùng (Tập 5)

Thời gian chiếu: 08:10 12/07/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình ghi lại cuộc sống của 1 gia đình đông người ở nơi heo hút của Alaska. Họ lựa chọn bỏ qua các tiện nghi hiện đại để tìm đến nếp sống tự cung tự cấp bằng cách trồng cấy và săn bắt để vượt qua mùa đông khắc nghiệt.