Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Tìm Vàng: Dòng Nước Bạc (Phần 2 - Tập 4)

Yêu thích

Tìm Vàng: Dòng Nước Bạc (Phần 2 - Tập 4)

Thời gian chiếu: 00:35 23/07/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Thợ mỏ vàng Dakota Fred và con trai Dustin trở lại McKinley Creek Alaska, quyết tâm kiếm tiền bất kể rủi ro. Nhưng để tìm ra được số vàng lớn, họ buộc phải đánh cược sự an toàn của bản thân bằng cách lặn sâu xuống bên dưới vùng nước dữ dội của một trong những con lạch hoang dã và nguy hiểm nhất Alaska.