Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Tốc Độ Là Xu Thế Mới (Phần 2 - Tập 5)

Yêu thích

Tốc Độ Là Xu Thế Mới (Phần 2 - Tập 5)

Thời gian chiếu: 20:05 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Tại một công xưởng chuyên độ xe cổ, đội kỹ sư và thợ chế tạo của Noah nhận mọi loại xe và hứa hẹn biến chúng thành những chiếc xe tốc độ cao, năng suất mạnh đầy cá tính. Nếu bạn thích một chiếc xe đẹp thì hãy tìm chỗ khác, còn muốn xe vừa đẹp vừa khỏe thì hãy tìm đến họ.