Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Chiến Đấu Tới Cùng

Yêu thích

Chiến Đấu Tới Cùng

Thời gian chiếu: 22:00 22/07/2019 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Lina Cruz là đội trưởng đội cổ động của East E.A. Nhưng cô phải chuyển đến West L.A. do mẹ cô tái giá. Cô cảm thấy lạc lõng giữa một ngôi trường mới, cô còn phải đối mặt với Avery một cô nàng kiêu căng tự cho mình có thể là một đội trưởng cổ động giỏi nhất ở trường. Avery tự mình lập ra một đội cổ động để giành chức đội cổ động chính thức của trường. Lina sẽ cùng với các bạn thân của mình và cô em gái không cùng dòng máu chiến đấu lại với Avery thế nào?