Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Cuộc Đua Xe Năng Lượng Mặt Trời

Yêu thích

Cuộc Đua Xe Năng Lượng Mặt Trời

Thời gian chiếu: 00:00 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Trường trung học Misfits  tham dự một hội chợ khoa học để xây dựng chiếc xe năng lượng mặt trời và họ giành chiến thắng một chuyến đi để cạnh tranh trong Thử thách năng lượng mặt trời thế giới ở Úc.