Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Đấu Vật

Yêu thích

Đấu Vật

Thời gian chiếu: 04:00 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Năm 1980, một cậu bé Ali Jahani, 17 tuổi thoát khỏi tình trạng bất ổn ở Iran chỉ để đối mặt với sự thù địch nhiều hơn ở Mỹ, do cuộc khủng hoảng con tin. Quyết tâm hòa nhập, anh gia nhập đội đấu vật của trường.