Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Khi Cháu Là Siêu Quậy

Yêu thích

Khi Cháu Là Siêu Quậy

Thời gian chiếu: 11:30 08/12/2019 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Artie và Diane đồng ý chăm sóc ba cháu của họ khi cha mẹ chúng cần phải rời thị trấn để làm việc. Những câu chuyện cười ra nước mắt khi những đứa trẻ của thế kỷ 21 hiện đại va chạm với phương pháp và lối suy nghĩ xưa cũ của Artie và Diane.