Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Máy Bay Giấy

Yêu thích

Máy Bay Giấy

Thời gian chiếu: 02:50 13/07/2019 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Bộ phim nói về một cậu bé giàu trí tưởng tưởng, ôm ấp niềm đam mê bay lượn của mình trên hành trình đến với cuộc tranh tài Máy bay giấy toàn thế giới tổ chức ở Nhật.