Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Nhân Chứng Nhí

Yêu thích

Nhân Chứng Nhí

Thời gian chiếu: 06:40 12/07/2019 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Mẹ đi công tác, chỉ còn Olivia và anh trai ở nhà. Ngay đêm đầu tiên, do không ngủ được, cô bé bắt ngờ bắt gặp cảnh một băng cướp băt cóc hàng xóm của mình khi trời đã khuya. Không nhận được sự tin tưởng từ cảnh sát khi trình báo, cô bé quyết định tự mình phá án.