Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Những Đứa Trẻ Sao Chổi

Yêu thích

Những Đứa Trẻ Sao Chổi

Thời gian chiếu: 12:30 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Để bảo vệ sự khám phá của cha mình, Lucas và năm người bạn của mình đã đi vào cuộc phiêu lưu của cả cuộc đời để tìm ra một mảnh của Sao chổi đi qua, rơi xuống gần quê hương của họ vào những năm 1950.