Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Slappy Và Bọn Trẻ

Yêu thích

Slappy Và Bọn Trẻ

Thời gian chiếu: 10:35 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 80 phút

Có năm đứa trẻ hoạt bát, tinh nghịch gồm Domino, Loaf, Luci, Sonny và Witz cùng vui nghỉ hè. Trong một lần đến công viên, bọn trẻ quyết định giải cứu con hải cẩu Slappy. Nhưng Slappy không muốn được giải cứu. Tên ăn trộm Boccoli lại đang muốn bán Slappy cho một rạp xiếc của Bulgaria. Làm thế nào những đứa trẻ giải thoát được Slappy?