Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Võ Sinh Karate 3

Yêu thích

Võ Sinh Karate 3

Thời gian chiếu: 12:10 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 115 phút

Ostracized John Kreese cố gắng trả thù Daniel và Miyagi, tuy nhiên họ đã được sự giúp đỡ của một đồng chí trong chiến tranh Việt Nam.