Sorry, this video is not available in your country.

Fox HD Cuộc Chơi Bạc Tỷ (Phần 4 - Tập 5)

Yêu thích

Cuộc Chơi Bạc Tỷ (Phần 4 - Tập 5)

Thời gian chiếu: 00:25 16/04/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Phim là cuộc đấu trí giữa Biện lý Hoa Kỳ Chuck Rhoades và tỷ phú Bobby Axelrod nhằm vạch mặt tay tội phạm trí thức này. Một góc nhìn cận cảnh vào giới tội phạm cổ cổn trắng của Mỹ với những âm mưu chạy án và hội lộ cũng như lũng đoạn thị trường.