Sorry, this video is not available in your country.

Fox HD Đặc Vụ Carter (Phần 2 - Tập 8)

Yêu thích

Đặc Vụ Carter (Phần 2 - Tập 8)

Thời gian chiếu: 05:55 12/10/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Agent Carter, xoay quanh nhân vật Peggy Carter, người tình của Steve Rogers/Captain America trong thập niên 1940. Phim ấy bối cảnh sau sự kiện Captain America ngăn chặn thành công âm mưu tàn ác của HYDRA rồi rơi xuống biển sâu trong Captain America: The First Avenger.