Sorry, this video is not available in your country.

Fox HD Đội Đặc Nhiệm SHIELD (Phần 5 - Tập 10)

Yêu thích

Đội Đặc Nhiệm SHIELD (Phần 5 - Tập 10)

Thời gian chiếu: 15:45 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Lần này, Phil Coulson và nhóm của anh tỉnh dậy trên một chiếc phi thuyền đang bay ở ngoài vũ trụ. Chuyện gì đã xảy ra với họ?