Sorry, this video is not available in your country.

Fox HD Đội Điều Tra Hiện Tượng Siêu Nhiên (Phần 1 - Tập 14)

Yêu thích

Đội Điều Tra Hiện Tượng Siêu Nhiên (Phần 1 - Tập 14)

Thời gian chiếu: 06:40 15/09/2018 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Phim kể về Leroy Wright và Max Jennifer, những người bất đắc dĩ trở thành những đặc vụ chuyên điều tra các hiện tượng siêu nhiên.