Sorry, this video is not available in your country.

Fox HD Hài Cốt (Phần 12 - Tập 5)

Yêu thích

Hài Cốt (Phần 12 - Tập 5)

Thời gian chiếu: 05:55 09/11/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Tiến sĩ Temperance "Bones" Brennan nhà nhân chủng học pháp y, hợp sức cùng đặc vụ FBI Seeley Booth xây dựng nên một đội ngũ chuyên điều tra những vụ án, mà nạn nhân chỉ còn là một đống bầy nhầy đầy giòi bọ hoặc chỉ còn là đống xương khô.