Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • • LIVE
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 6)
 • 01:00
  White Dragon (Tập 6)
  White Dragon
  White Dragon (Tập 6)
 • 01:50
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 15)
  Ncis: New Orleans
 • 02:40
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 16)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 16)
 • 03:35
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 11)
  9-1-1
 • 04:25
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 12)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 12)
 • 05:15
  Người Đàn Ông Của Gia Đình (Phần 18 - Tập 20)
  Family Guy
  Người Đàn Ông Của Gia Đình (Phần 18 - Tập 20)
 • 05:45
  White Dragon (Tập 6)
  White Dragon
  White Dragon (Tập 6)
 • 06:40
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 20)
  NCIS
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 20)
 • 07:30
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 1)
  Criminal Minds
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 1)
 • 08:25
  Người Đàn Ông Của Gia Đình (Phần 18 - Tập 20)
  Family Guy
  Người Đàn Ông Của Gia Đình (Phần 18 - Tập 20)
 • 08:50
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 11)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 11)
 • 09:40
  White Dragon (Tập 6)
  White Dragon
  White Dragon (Tập 6)
 • 10:30
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d. S7 Ep5
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d.
 • 11:25
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 6)
  Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 6)
 • 12:15
  Người Đàn Ông Của Gia Đình (Phần 18 - Tập 19)
  Family Guy
  Người Đàn Ông Của Gia Đình (Phần 18 - Tập 19)
 • 12:45
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 11)
  9-1-1
 • 13:35
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 12)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 12)
 • 14:25
  White Dragon (Tập 6)
  White Dragon
  White Dragon (Tập 6)
 • 15:15
  The Titan Games S2 Ep5
  The Titan Games
 • 16:10
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 6)
  The Titan Games
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 6)
 • 17:00
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep1
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 17:25
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 12)
  9-1-1
 • 18:15
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 13)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 13)
 • 19:05
  Bosch S6 Ep1
  Bosch
 • 20:00
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 2)
  Bosch
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 2)
 • 20:50
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 20)
  NCIS
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 20)
 • 21:40
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 1)
  Criminal Minds
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 1)
 • 22:30
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 12)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 12)
 • 23:20
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 1)
  Bosch
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 1)
The Passage (Tập 3)
Thời gian chiếu: 05:45 25/05/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật