Sorry, this video is not available in your country.

Fox HD Trò Chơi Titan (Tập 2)

Yêu thích

Trò Chơi Titan (Tập 2)

Thời gian chiếu: 20:50 11/01/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Được tổ chức bởi Dwayne Johnson, chương trình sẽ giới thiệu những người từ khắp nơi trên nước Mỹ cạnh tranh trong một đấu trường chống lại một trong sáu vị vua "ngự trị" trong một loạt các thách thức về tinh thần và thể chất dựa trên độ bền...