Sorry, this video is not available in your country.

Fox HD Xác Sống (Phần 1 - Tập 1)

Yêu thích

Xác Sống (Phần 1 - Tập 1)

Thời gian chiếu: 11:25 12/01/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Phim nói về cuộc sống sau thảm họa dịch bệnh thây ma của một nhóm nhỏ những người sống sót sau sự bùng nổ của đại dịch. Những người sống sót cố sức tìm một nơi trú thân mới, chạy trốn những thây ma ăn thịt sống.