Sorry, this video is not available in your country.

Fox HD Xác Sống (Phần 6 - Tập 16)

Yêu thích

Xác Sống (Phần 6 - Tập 16)

Thời gian chiếu: 08:50 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 75 phút

Rick và các thành viên trong nhóm vẫn còn gặp khó khăn trong việc đồng nhất tư tưởng với những cư dân tại Alexandria. Liệu một mối đe dọa mới có thể giúp họ đoàn kết với nhau? Hay sẽ càng khiến mâu thuẫn giữa họ đi xa hơn?